webodam

html ile web olusturmaya baslayin


HTML Temel Belge

<! DOCTYPE html>
<html>
<head>
Belgenin <title> Başlığı </ title> buraya
</ Head>

<body>
Görünecek metinler buraya ...
</ Body>

</ Html>


Elements Başlık

<h1> En büyük </ h1> Başlık

<h2>. . . </ H2>
<h3>. . . </ H3>
<h4>. . . </ H4>
<h5>. . . </ H5>

<h6> En küçük </ h6> Başlık


Metin Öğeleri

<p> Bu bir paragraf </ p>
<br /> (satır sonu)
<hr /> (yatay çizgi)
<pre> Bu metin biçimlendirilmiştir </ pre>


Mantıksal Stiller

<em> Bu metin </ em> vurgulanmaktadır
<strong> Bu metin güçlü </ strong>
<code> Bu, bazı bilgisayar kodu </ code> kodu


Fiziksel Stiller

<b> Bu metin koyu </ b>
<i> Bu metin italik </ i>


Linkler

Sıradan link: <a href="http://www.example.com/"> Link-metinler buraya </ a>
Resim-link: <a href="http://www.example.com/"> <img src="URL" alt="Alternate Text" /> </ a>
Mailto link: <a href="mailto:webmaster@example.com"> e-posta gönder </ a>

A adlı çapa:
<a name="tips"> İpuçları Bölüm </ a>
<a href="#ipucu"> İpuçları Bölüm Git </ a>


Düzensiz liste oluşturmak

<ul>
<li> Öğe </ li>
<li> Öğe </ li>
</ Ul>


Sıralı liste

<ol>
<li> İlk madde </ li>
<li> İkinci madde </ li>
</ Ol>


Tanım listesi

<dl>
<dt> İlk terim </ dt>
<dd> Açıklaması </ dd>
<dt> Sonraki terim </ dt>
<dd> Açıklaması </ dd>
</ Dl>


Tablolar

<table border="1">
<tr>
<th> tableheader </ th>
<th> tableheader </ th>
</ Tr>
<tr>
<td> sometext </ td>
<td> sometext </ td>
</ Tr>
</ Table>


Iframe

<iframe src="demo_iframe.htm"> </ span>